Bygga hus

  1. HUR BÖRJAR MAN?

Att bygga hus är bland det mest komplexa en familj kan ge sig på och något som påverkar privatekonomin mycket. Därför rekommenderar vi att en fackman kontaktas i ett tidigt skede. Men vem då? Vem kan man lita på? Vem tar inte alldeles för mycket betalt och vem är prisvärd? Ta också del av hur andra gör, bilda er en uppfattning om vilka prioriteringar ni har osv.

Hos Brygghuset Arkitekter finner du en arkitekt med erfarenheter av husbygge åt privatpersoner sedan flera decennier. De flesta konsulttjänster du kan behöva erbjuds, från de första samtalen och skisserna till färdig byggnad, en att hålla i handen hela vägen till inflyttning.

  1. UPPSTART

En första träff sker lämpligen hemma hos er, så får vi språkas vid om allt möjligt, inte minst vad hela projektet kan kosta. Om det känns bra från båda håll, kan vi bestämma oss för en fortsättning.

  1. OFFERT & ÖVERENSKOMMELSE

Innan vi börjar med skiss- och ritarbetet behöver vi komma sams om ersättningen och vad uppdraget består i.

  1. SKISSAREBETE

Jag besöker fastigheten igen, om så behövs, och analyserar dess förutsättningar, terräng, infart, utsikt, väderstreck m.m. och fördjupar era visioner. Jag tar vissa mått och fotograferar. Därefter gör jag ett eller fler skissalternativ, som vi diskuterar tillsammans, innan vi går vidare med förbättringar eller kanske ny skiss.

  1. BYGGLOVSANSÖKAN ELLER ANMÄLAN

När vi är sams om utformningen, gör jag en bygglovsritning som skickas in till kommunen med ansökan om bygglov. I samband med bygglovsansökan behöver du anlita en s.k. kontrollansvarig person, KA, vars uppgift är att upprätta en kontrollplan, som ska bifogas bygglovsansökan. Senare ska KA medverka vid ett s.k. tekniskt samråd hos kommunen samt under byggtiden övervaka att kontroller av projektering och byggande görs.

Om du ska göra en anmälan för t.ex. ett Attefallshus gäller att samma handlingar som för bygglov behöver tas fram och skickas in till byggnadsnämnden.

  1. BYGGHANDLINGAR

För att kunna bygga huset behövs mer detaljerade ritningar än bygglovsritningarna. Främst är det konstruktionsritningar och måttsatta ritningar som behövs, men kanske också ritningar över kök, bad, tvätt, trappa, fönster, inredningar med mera. Och beskrivning av sådant som inte framgår av ritningarna, inte minst alla installationer som måste planeras in i tidigt skede.

7. UPPHANDLING

Med dessa bygghandlingar, som också kan kallas förfrågningshandlingar, går vi ut till några olika byggare och begär in offerter. Om det blir lösvirkesbygge eller hus från fabrik får bästa offerten avgöra.

8. KONTRAKTSKRIVNING

När vi tillsammans valt entreprenör, skriver du kontrakt med denne och köper alltså entreprenaden av honom. Jag kan stödja er vid kontraktsutformningen.

9. BYGGFASEN

Entreprenören bygger huset. Jag kan vara er högra hand som stödjer er gentemot entreprenören under entreprenadens gång och rycker ut och löser problem eller kompletteringar som kan uppstå under hand.

10. SLUTBESIKTNING

Du bör anlita en opartisk besiktningsman för slutbesiktningen, när bygget är klart. Garantitiden löper normalt två år från datum för slutbesiktningen. Ibland händer det vid enklare projekt att jag själv utför slutbesiktningen.

Anlita arkitekt för ditt villaprojekt