logo_large-1 copy.png

Rutinerad arkitekt som partner i ditt husprojekt

Erfarenhet

Kunnighet

Ansvar

Tålamod

Prisvärt

En rutinerad arkitekt som partner i ditt husprojekt är en garanti för bra prisvärt slutresultat.

 

Våra tjänster

daniel-mccullough-348489-unsplash.jpg

Ta fram alla ritningar som behövs

rawpixel-649905-unsplash (1).jpg

Lotsa ett byggprojekt genom all byråkrati

img_0074-2048x1536.jpg

Vara partner vid planering av huset

img_1584-400x300.jpg

Vid genomförandet av byggentreprenaden

 

ATT BYGGA HUS

Vi rekommenderar att en fackman kontaktas i ett tidigt skede

1. Hur börjar man?
Hos Brygghuset Arkitekter finner du en arkitekt med erfarenheter av husbygge åt privatpersoner sedan flera decennier. De flesta konsulttjänster du kan behöva erbjuds, från de första samtalen och skisserna till färdig byggnad, en att hålla i handen hela vägen till inflyttning.

2. Uppstart
Kom på ett kostnadsfritt möte på mitt kontor så får vi språkas vid om allt möjligt, inte minst vad hela projektet kan kosta.

3. Offert & överenskommelse
Innan vi börjar med skiss- och ritarbetet behöver vi komma sams om ersättningen och vad uppdraget består i.

4. Skissarbete
Jag besöker fastigheten och analyserar dess förutsättningar, terräng, infart, utsikt, väderstreck m.m. och fördjupar era visioner. Därefter gör jag ett eller fler skissalternativ, som vi diskuterar tillsammans, innan vi går vidare med förbättringar eller kanske ny skiss.


5. Bygglovsansökan eller anmälan

När vi är sams om utformningen, gör jag en bygglovsritning som skickas in till kommunen med ansökan om bygglov. I samband med bygglovsansökan behöver du anlita en s.k. kontrollansvarig person, vars uppgift är att övervaka att kontroller av projektering och byggande görs.

6. Bygghandlingar
För att kunna bygga huset behövs mer detaljerade ritningar än bygglovsritningarna. Främst är det konstruktionsritningar och måttsatta ritningar som behövs, men kanske också ritningar över kök, bad, tvätt, trappa, fönster, inredningar med mera. Och beskrivning av sådant som inte framgår av ritningarna, inte minst alla installationer som måste planeras in i tidigt skede.

7. Upphandling
Med förfrågningshandlingarna går vi ut till några olika byggare och begär in offerter. Om det blir lösvirkesbygge eller hus från fabrik får bästa offerten avgöra.

8. Kontraktskrivning
När vi tillsammans valt entreprenör, skriver ni kontrakt med denne och köper alltså entreprenaden av honom. Jag kan stödja er vid kontraktsutformningen.

9. Byggfasen
Entreprenören bygger huset. Jag kan vara er högra hand som stödjer er gentemot entreprenören under entreprenadens gång och rycker ut och löser problem som kan uppstå under hand.

10. Slutbesiktning

Du bör anlita en opartisk besiktningsman för slutbesiktningen, när bygget är klart. Garantitiden löper normalt två år från datum för slutbesiktningen. Ibland händer det att jag själv av olika orsaker utför slutbesiktningen.

 

ATT ANLITA EN ARKITEKT

Arkitekt MSA är fackmannen som är högskoleutbildad till att utforma byggnader och stadsmiljöer

Han/ hon har tränat sig i hur en bostad bör vara beskaffad, ser till att skapa vackra och praktiska rumssamband, sätter mått, känner till material, installationer och konstruktioner, kan ofta färgsätta och vet att göra husen energieffektiva och miljöanpassade.

Referensprojekt

 
 

Kontakta oss

070-770 60 42   |   info@brygghusetarkitekter.se

Thanks! Message sent.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER