Anlita arkitekt

Arkitekt MSA är fackmannen som är högskoleutbildad till att utforma byggnader och stadsmiljöer. Han/hon har tränat sig i hur en bostad bör vara beskaffad, ser till att skapa vackra och praktiska rumssamband, sätter mått, känner till material, installationer och konstruktioner, kan ofta färgsätta och vet att göra husen energieffektiva och miljöanpassade. Arkitekten har överblicken som är nodvändig för att kunna skapa optimala miljöer.

VAD KOSTAR ARKITEKTEN?

Alla villaprojekt är olika till karaktären, och arkitekterna arbetar också olika, så någon siffra för kostnad är svårt att sätta. Du får helt enkelt göra upp med arkitekten innan arkitektarbetet sätter igång. Viktigast är väl ändå kostnaden per månad för att bo i huset? En fråga att ställa är också: Är det värt att anlita en kunnig och hängiven person för ett projekt, där jag själv inte har tillräckliga kunskaper? Innebär det en garanti för att jag får ett bra resultat? Att bygga hus är mycket komplext, det handlar inte bara om att rita en ritning.

Och du kan snarare än ”kostnad” för arkitekten tänka ”investering”, eftersom hans/hennes arbete styr prislappen på huset och det slutliga resultatet. Blev Du nöjd med jobbet, var det kanske värt investeringen? Hur stort mitt arvode blir är en fråga om hur mycket Du använder mig. Du kanske bara vill ha en bygglovsritning och handla upp huset själv. Då talar vi i normalfallet om någon procent av entreprenadsumman. Men om Du vill ha hjälp med allt, dvs. framtagning av handlingar som det går att bygga efter, främst konstruktionsritningar, men även detaljplanering av kök, bad, tvätt, kakelsättning och materialval, specialritade inredningar och belysningar,  upphandling av byggmästare m.m., kan vi landa på en investering om 5-10 procent av entreprenadsumman.

Arkitekternas intresseorganisation heter Sveriges Arkitekter: www.arkitekt.se

Titeln arkitekt MSA betyder att man är Medlem i Sveriges Arkitekter och utbildad på teknisk högskola eller motsvarande.

Anlita arkitekt för ditt villaprojekt